A+ A A-

Gewerbe w Niemczech-Pozorna działalność gospodarcza-czyli kiedy nie jesteś samodzielnym przedsiębiorcą w Niemczech

Zarejestrowałeś Gewerbe i zostałeś samodzielnym przedsiębiorcą w Niemczech?

 Gewerbe w Niemczech działalność gospodarcza

Całkiem nieźle. Czyli jesteś uczciwym człowiekiem, który zarejestrował Gewerbe i chce prowadzić rzetelną firmę w Niemczech lub po prostu boisz się pracy „na czarno” i wynikających stąd konsekwencji prawnych i finansowych.

Urząd skarbowy - Finanzamt, Izba Handlowa lub Rzemieślnicza, Amt für Arbeitsschutz (odpowiednik polskiej Inspekcji Pracy) i może Ausländeramt (Urząd ds. Obcokrajowców) zostały już o wszystkim powiadomione.

Otrzymałeś Steuernummer i dodatkowo specjalne zezwolenia, które mogą być wymagane np. przez prawo budowlane.

Zaczynasz pracować, wystawiać rachunki, zarabiać … ale

Czy Twoja działalność gospodarcza w Niemczech jest jednak samodzielna?

Czy możesz samodzielnie podjąć decyzję o przyjęciu zlecenia, czy nie?

Czy możesz powierzyć zlecenie komuś innemu?

Czy pracujesz dla kilku zleceniodawców, czy tylko dla jednego?

Jeśli w tym samym czasie pracujesz tylko dla jednego pracodawcy wyłącznie według jego poleceń i tylko dla jednego pracodawcy wystawiasz rachunki, to …

Twoja działalność gospodarcza w Niemczech jest pozorna, niesamodzielna.

Jako pozorny przedsiębiorca możesz być uznany za pracownika i Twój pozorny zleceniodawca/pracodawca ma obowiązek odprowadzenia za Ciebie jako pracownika składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie zdrowotne, rentowo-emerytalne, pielęgnacyjne i od bezrobocia).

Co powinieneś zrobić aby zostać uznanym jako samodzielny przedsiębiorca w Niemczech?

Pracować dla wielu klientów/zleceniodawców i udokumentować ten fakt wystawianymi prawidłowo rachunkami.

Rachunek powinien zawierać przynajmniej takie podstawowe dane jak:

  • Numer podatkowy (Steuernummer) przyznany przez właściwy urząd skarbowy (Finanzamt)

Taki numer podatkowy otrzymujesz pocztą od urzędu skarbowego po odesłaniu „Formularza rejestracji podatkowej”. Przy zgłoszeniu do Finanzamt (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung) ważne jest podanie prawidłowego adresu pod którym możesz odbierać korespondencję, np. adres naszego biura.

  • Nazwę i adres Twojej firmy, czyli kto wystawia rachunek oraz nazwę i adres firmy klienta.
  • Datę wystawienia rachunku i jego bieżący numer
  • Dokładny opis wykonanej usługi (rodzaj i zakres usługi, oraz odpowiednia stawka podatku

Finanzamt może wymagać dodatkowo od firm budowlanych listy rachunków wraz z miejscem, adresem placu budowy.

Jeśli nie wiesz jak prawidłowo wystawiać rachunki w Niemczech, skontaktuj się ze swoim biurem prawnym lub księgowym. Możesz też wystawiać rachunki przy pomocy programów online specjalnie do tego przeznaczonych.

Wszystkie dokumenty powinieneś przechowywać przez okres 10 lat, w szczególności:

  • rachunki otrzymane i wystawione w związku z zarejestrowaną działalnością
  • nazwy firm i adresy zleceniodawców, dane kontaktowe oraz nazwiska osób kontaktowych
  • informacje o wykonanych usługach, miejscach ich wykonania i godzinach pracy
  • ustalenia pomiędzy Tobą a zleceniodawcą odnośnie wynagrodzenia, zaliczek, usług

Jeśli masz wielu klientów, wielu pracodawców i możesz samodzielnie podejmować decyzje dotyczące tego z kim, gdzie i w jaki sposób chcesz współpracować, to jesteś samodzielnym przedsiębiorcą (Gewerbe) w Niemczech.

Jeśli masz tylko jednego pracodawcę i Twoja praca zarobkowa i sytuacja finansowa, czasem może i życie zależy tylko od niego to …

postaraj się to jak najszybciej zmienić, bo niestety,

nie jesteś samodzielnym przedsiębiorcą w Niemczech.